Безплатна доставка

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Адреналин Фешън (наричан по-долу “adrenaline-fashion.com” или “Интернет страницита” или “Сайт” ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн adrenaline-fashion.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Адреналин Фешън (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на adrenaline-fashion.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

  1. Условия за използване на Сайта на adrenaline-fashion.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че adrenaline-fashion.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

  1. Задължения на потребителя при регистриране
    Предвид ползването на Сайта на adrenaline-fashion.com, Потребителят се съгласява:

да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни);
да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, adrenaline-fashion.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, adrenaline-fashion.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на изключително широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

3. Общи положения

Тази Декларация за поверителност описва как Адреналин Фешън като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на уеб сайта Адреналин Фешън във връзка с услугите, които предоставя.

Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на Адреналин Фешън на поверителност при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн и данните, предоставяни на Адреналин Фешън във връзка с назначаване на работа.

Тази Декларация за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта adrenaline-fashion.com за Ваше удобство и информация. Нашият съвет е да се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни.

3.1 Вашето съгласие
Тази Декларация за поверителност е част от Общите условия за ползване на adrenaline-fashion.com. Чрез използването на adrenaline-fashion.com Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

3.2 Дефиниции

Лични данни – “Всяка информация, свързана с физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез нея, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, по един или повече от тези признаци, специфични за физическата, психическата, умствената, икономическата или културната идентичност на лицето.”

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

3.3 Лични данни, събирани чрез adrenaline-fashion.com
Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате adrenaline-fashion.com. Но уеб сайтът adrenaline-fashion.com може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. adrenaline-fashion.com събира Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални.adrenaline-fashion.com събира следните лични данни, които Вие ни предоставяте, докато използватеadrenaline-fashion.com:

име;
адрес;
телефонен номер за контакт;
електронна поща;
За фирми – търговци и юридически лица – нетърговци:

3.4 Право за промяна на лични данни

Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

3.5 Цели, за които използваме Вашите лични данни

adrenaline-fashion.com използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.
Целите, с които adrenaline-fashion.com събира и обработва лични данни, са:

за да отговорим на Ваши запитвания;
за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
за да подобрим качеството на нашите услуги;
за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез adrenaline-fashion.com;
за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;
за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта adrenaline-fashion.com;
за да подобрим съдържанието и функционалността на adrenaline-fashion.com;
за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.
3.6 Политики и практики за защита на личните данни

За да защитим личните данни от неупълномощени за употербата им лица, разкриване, промяна или унищожаване, ние прилагаме строги стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията в собствената си дейност. Адреналин Фешън взима правни и технически мерки за защита на Вашите лични данни в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

3.7 Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на adrenaline-fashion.com, можете да се обърнете към adrenaline.fashion.bulgaria@gmail.com.

А Фешън Бранд ЕООД

Павликени,Бачо Киро 38

BG205134980

4. Закупуване на стока и/или услуга, представена в adrenaline-fashion.com

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Адреналин Фешън. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време, преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Адреналин Фешън, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:

за потребители пазаруващи за пръв път – при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
за потребители пазаруващи повече от веднъж – при направата на поръчка

5. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована – опаковката й не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

 

6. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

 

 

 

 

 

Затвори
Затвори
Влизане
Затвори
Количка (0)

Cart is empty Няма продукти в количката.